Published 12 Dec 2019

Beilstein Arch. 2019, 2019156. doi:10.3762/bxiv.2019.156.v1

Published 06 Dec 2019

Beilstein Arch. 2019, 2019154. doi:10.3762/bxiv.2019.154.v1

Published 28 Nov 2019

Beilstein Arch. 2019, 2019149. doi:10.3762/bxiv.2019.149.v1

Magnetic-plasmonic Ni@Au core-shell nanoparticle arrays and their SERS properties

 1. Lu Wang,
 2. Zuobin Wang,
 3. Li Li,
 4. Jingran Zhang,
 5. Jinyun Liu,
 6. Jing Hu,
 7. Xiaomin Wu,
 8. Zhankun Weng,
 9. Xueying Chu,
 10. Jinhua Li and
 11. Zhongliang Qiao

Published 15 Oct 2019

Beilstein Arch. 2019, 2019120. doi:10.3762/bxiv.2019.120.v1

Published 02 Sep 2019

Beilstein Arch. 2019, 201996. doi:10.3762/bxiv.2019.96.v1

Published 28 Aug 2019

Beilstein Arch. 2019, 201993. doi:10.3762/bxiv.2019.93.v1

Non-labeled and highly sensitive probe detection with novel hierarchical SERS substrates fabricated by nanoindentation and chemical reaction methods

 1. Jingran Zhang,
 2. Tianqi Jia,
 3. Yongda Yan,
 4. Li Wang,
 5. Peng Miao,
 6. Yimin Han,
 7. Xinming Zhang,
 8. Guangfeng Shi,
 9. Yanquan Geng,
 10. Zhankun Weng,
 11. Daniel Laipple and
 12. Zuobin Wang

Published 20 Aug 2019

Beilstein Arch. 2019, 201989. doi:10.3762/bxiv.2019.89.v1

Published 01 Jul 2019

Beilstein Arch. 2019, 201955. doi:10.3762/bxiv.2019.55.v1

Published 09 May 2019

Beilstein Arch. 2019, 201921. doi:10.3762/bxiv.2019.21.v1

Fabrication and characterization of Si1-xGex nanocrystals in as-grown and annealed structures: A comparative study

 1. Muhammad Taha Sultan,
 2. Valentin Serban Teodorescu,
 3. Jón Tómas Guðmundsson,
 4. Andrei Manolescu,
 5. Magdalena Lidia Ciurea and
 6. Halldór Guðfinnur Svavarsson

Published 29 Apr 2019

Beilstein Arch. 2019, 201916. doi:10.3762/bxiv.2019.16.v1

Other Beilstein-Institut Open Science Activities

Logo
Logo
Logo
Symposia