Published 30 Jul 2019

Beilstein Arch. 2019, 201978. doi:10.3762/bxiv.2019.78.v1

Plasmonic Nanosensor Based on Independently Tunable Multiple Fano Resonances

 1. Lin Cheng,
 2. Zelong Wang,
 3. Xiaodong He and
 4. Pengfei Cao

Published 22 Jul 2019

Beilstein Arch. 2019, 201972. doi:10.3762/bxiv.2019.72.v1

Published 01 Jul 2019

Beilstein Arch. 2019, 201954. doi:10.3762/bxiv.2019.54.v1

Multiple Fano resonances with flexible tunablity based on symmetry-breaking resonators

 1. Xiao bin Ren,
 2. Kun Ren,
 3. Ying Zhang,
 4. Cheng guo Ming and
 5. Qun Han

Published 28 Jun 2019

Beilstein Arch. 2019, 201950. doi:10.3762/bxiv.2019.50.v1

Few-layer bismuthene for 1-μm ultrafast laser applications

 1. Tianci Feng,
 2. Xiaohui Li,
 3. Tong Chai,
 4. Penglai Guo,
 5. Ying Zhang,
 6. Ruisheng Liu,
 7. Jishu Liu,
 8. JiangBo Lu and
 9. Yanqi Ge

Published 23 May 2019

Beilstein Arch. 2019, 201928. doi:10.3762/bxiv.2019.28.v1

Other Beilstein-Institut Open Science Activities

Logo
Logo
Logo
Symposia