Revealing the local crystallinity of single silicon core-shell nanowires using tip-enhanced Raman spectroscopy

 1. Marius van den Berg,
 2. Ardeshir Moeinian,
 3. Arne Kobald,
 4. Yu-Ting Chen,
 5. Anke Horneber,
 6. Steffen Strehle,
 7. Alfred J. Meixner and
 8. Dai Zhang

Published 06 Apr 2020

Beilstein Arch. 2020, 202042. doi:10.3762/bxiv.2020.42.v1

Deterministic Model of Observed Colours on Metal-Anodic Aluminium Oxide-Al Nanostructures

 1. Cristina V. Manzano,
 2. Jakob J Schwiedrzik,
 3. Gerhard Bürki,
 4. Laszlo Pethö,
 5. Johann Michler and
 6. Laetitia Philippe

Published 09 Jan 2020

Beilstein Arch. 2020, 20204. doi:10.3762/bxiv.2020.4.v1

Published 30 Dec 2019

Beilstein Arch. 2019, 2019161. doi:10.3762/bxiv.2019.161.v1

A novel 3D flower-like Fe-photocatalyst with high degradative ability for water contaminant under visible light

 1. Siwei Yang,
 2. Yuanfang Shen,
 3. Yixin Hong,
 4. Ankang Hu,
 5. Xuewei Tu,
 6. Yutong Chen,
 7. Jiefei Zhou,
 8. Yan Xu and
 9. Hui Zheng

Published 28 Nov 2019

Beilstein Arch. 2019, 2019151. doi:10.3762/bxiv.2019.151.v1

Published 30 Jul 2019

Beilstein Arch. 2019, 201978. doi:10.3762/bxiv.2019.78.v1

Plasmonic Nanosensor Based on Independently Tunable Multiple Fano Resonances

 1. Lin Cheng,
 2. Zelong Wang,
 3. Xiaodong He and
 4. Pengfei Cao

Published 22 Jul 2019

Beilstein Arch. 2019, 201972. doi:10.3762/bxiv.2019.72.v1

Published 01 Jul 2019

Beilstein Arch. 2019, 201954. doi:10.3762/bxiv.2019.54.v1

Multiple Fano resonances with flexible tunablity based on symmetry-breaking resonators

 1. Xiao bin Ren,
 2. Kun Ren,
 3. Ying Zhang,
 4. Cheng guo Ming and
 5. Qun Han

Published 28 Jun 2019

Beilstein Arch. 2019, 201950. doi:10.3762/bxiv.2019.50.v1

Few-layer bismuthene for 1-μm ultrafast laser applications

 1. Tianci Feng,
 2. Xiaohui Li,
 3. Tong Chai,
 4. Penglai Guo,
 5. Ying Zhang,
 6. Ruisheng Liu,
 7. Jishu Liu,
 8. JiangBo Lu and
 9. Yanqi Ge

Published 23 May 2019

Beilstein Arch. 2019, 201928. doi:10.3762/bxiv.2019.28.v1

Other Beilstein-Institut Open Science Activities

Logo
Logo
Logo
Symposia